Bitki Koruma Nedir? Bitki Koruma Ders Notları | Not Mekanı
Pazartesi , Eylül 21 2020
Ana Sayfa / Ana Sayfa / Bitki Koruma Nedir? Bitki Koruma Ders Notları

Bitki Koruma Nedir? Bitki Koruma Ders Notları

BİTKİ KORUMA NEDİR?

Bitki Koruma; tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde zarara neden olabilecek hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal organizmaların meydana getireceği zararları önlemek ve azaltmak amacıyla yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altına indirebilmek için uygulanan yöntemler anlaşılır. Birim alandan daha kaliteli ve yüksek ürün elde edebilmek, ekonomik gelir seviyesini yükseltmek bitki koruma ile mümkündür.

Bitki korumayı çok bilinçli ve uygun yöntemlerle yapmak gerekir. Bu konuda uzman kişi ve kuruluşlardan faydalanmak çok önemlidir. Bitki korumada en önemli yöntem kimyasal (ilaçlı) mücadeledir. Bu yöntem hem kısa sürede etkili olması ve hem de masrafının en az olması bakımından önemlidir.

BİTKİ KORUMADA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1.1) KÜLTÜREL MÜCADELE

1.1.1. Kuvvetli ve sağlıklı bitki yetiştirmek, seçilen bu bitkiler zararlılara karşı daha az etkilenir.

1.1.2. Toprak İşleme, kuvvetli ve sağlıklı bitki yetiştirmek için bitkinin gelişmesini hızlandıran, iyi kök sisteminin gelişmesini ve kuvvetli olmasını sağlayan bir kültürel yöntemdir.

1.1.3. Gübreleme: Dengeli ve uygun bir gübreleme bitkinin daha iyi gelişmesine katkıda bulunur. Bu amaçla kullanılan birçok çeşit organik ve kimyasal gübreyi yerinde ve zamanında uygun bitkide kullanmak gerekir.

1.1.4. Seyrek Yetiştirme: Bitkinin havalanması, ışık alması, zararlı ve hastalıklara sık sık yakalanmaması ve kuvvetli gelişmesi için gereklidir.

1.1.5. Sulama ve Drenaj: Bitki fazla su ile az sudan çok etkilenmektedir. Bazı zararlılar su yoluyla çoğalmaktadır. Çok su tutan topraklarda yapılan drenaj önemlidir.

1.1.6. Temiz Tohum, fide, fidan ve diğer üretim materyalinin kullanılması: Temiz üretim malzemesi kullanmak hastalık ve zararlı açısından önemlidir. Yabancı ot tohumu karışık bitki tohumları sağlıksız bir gelişmeye yol açar. Üretimde sertifikalı tohum kullanmak çök önemli ve gereklidir.

1.1.7. Gençleştirme ve Budama: Budama ve gençleştirme budaması bazı bitkilerin kuvvetli gelişmelerini ve zararlı ile hastalıktan az etkilenmesine neden olur.

1.1.8. Kullanılan Alet Ekipman Temizliği: Toprak işleme ve budamada kullanılan aletler başka yerde kullanılacaksa mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Böylece zararlı ve hastalığın başka bitkiye taşınması engellenmiş olur.

1.1.9. Hasat Zamanının Ayarlanması: Bitkiye fazla zarar verecek ve ürün kaybına neden olacak zamanda hasat yapmamak gerekir.

1.1.10. Ekim Nöbeti: Toprakta sürekli aynı bitkilerin yetiştirilmesi toprağın yorgun düşmesine neden olabilir. Ayrıca sürekli aynı bitkinin yetiştirilmesi hastalık ve zararlı yoğunluğunu da artırabilir.

1.1.11. Bitki Artıklarının ve Yabancı Otların Yok Edilmesi: Zararlı ve hastalık bulaşmış dalların budanıp yok edilmesi sonraki üretim açısından çok önemlidir.

1.2) FİZİKSEL MÜCADELE

 • Hastalık ve zararlıları uzaklaştırmak ve oluşumunu engellemek amacıyla yapılan mekanik yöntemler ile radyasyon ve sıcaklık uygulamasıdır. Güneş enerjisi yardımıyla toprağın dezenfekte edilmesi. (SOLARİZASYON) ile topraktaki nematodlar ve patojenlerin azaltılması sağlanmaktadır.

1.2.1. Işık Tuzakları: Bazı böceklerde ışığa yönelim vardır. Bitkilerin taze sürgün uçları fazla ışık aldığından hazırlanan ışık tuzakları buraya yönelen böcekleri yakalamada yardımcı olur.

1.2.2. Yapışkan Tuzaklar: Yaprak biti, beyaz sinek gibi bazı zararlı böcekler sarı yapışkan tuzaklar, tripsler ise mavi yapışkan tuzaklar ile kontrol edilebilmektedir. (Şekil 2)

1.2.3. Feromon Tuzaklar: Feromon böcek tarafından salgılanan ve karşı cinsin koku kaynağına yönelmesini sağlayan bir kimyasal maddedir. Ör: Orman bitkilerinde yazıcı böcekleri yakalamada kullanılmaktadır.

1.3) BİYOLOJİK MÜCADELE

 • Biyolojik mücadele, zararlıların populasyonlarını düşürmek için kimyasal maddeler yerine populasyonlarını düşürecek diğer canlıların kullanılmasıdır. Kültür bitkilerinde zararlılar ve yabancı otlar aleyhine yaşayan organizmaları kullanmak suretiyle zararlı popülasyonunu ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Predatör: (AVCI) Zararlı böcekleri yiyenler.

Parazitoid: (ASALAK) Zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginleri üzerine ya da içerisine
yumurta bırakan ve ergin öncesi dönemini onların içerisinde beslenmek suretiyle devam ettiren ve
böylece ölümlerine neden olan canlılar.

 

Patojen: Zararlı böcekleri hastalandıranlar.

Vektör: Genel olarak taşıyıcı anlamına gelir. Hastalığın taşınmasını sağlayan böcekler.

1.4) BİYOTEKNİK MÜCADELE

 • Zararlının biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan bazı yapay ve doğal maddeler kullanarak zararlının normal özelliklerini bozmak.

1.5) GENETİK MÜCADELE

 • Radyoaktif maddelerle böceği öldürmek veya kısır bırakmak.

1.6) MEKANİK MÜCADELE

 • Budamadan sonraki zararlı yumurtası bulaşmış kısımları toplayıp ortamdan uzaklaştırmak yakmak veya gömerek yok etmek.

1.7) KİMYASAL MÜCADELE

 • Kimyasal madde (ilaç) kullanarak zararlı böcek ve hastalıkların azaltılması veya yok edilmesidir. Bitki
  koruma yöntemleri içerisinde en yaygın ve kısa sürede sonuç veren yöntem kimyasal mücadele (İlaçlama ) yöntemidir. Ayrıca verimi artıran en ekonomik yöntemdir. Ürün kaybını azaltır. Hasadı kolaylaştırır. Kimyasal (ilaçlı) mücadelede insan, hayvan ve çevre için çeşitli koruyucu tedbirler almak gerekiyor.
 • Kimyasal mücadele ilaçlarına “PESTİSİT ‘de denir. Pestisit, bitkilere zarar veren hastalık etmenleri, zararlılar ile yabancı otları öldüren kimyasal bileşikler veya dolgu maddeleri kullanılarak yapılan ilaçlardır. Bir pestisitin bitkilere karşı direk kullanılması fitotoksisiteye (bitki yeşil aksamına zarar verme) neden olabilir. Bunları daha emniyetli ve güvenli kullanılması için bazı yardımcı maddeler ile dolgu maddesiyle karıştırılarak kullanılması gerekir. Bu fiziksel karışıma FORMÜLASYON adı verilir.
 • Kullanılacak ilaç miktarını ölçmek için birim hacim suda etkili madde miktarı ile belirleriz. Buna da “DOZ” denilmektedir.

1.7.1 KİMYASAL MÜCADELE İLAÇLARININ (PESTİSİT) SINIFLANDIRILMASI

1.7.1.1. Formülasyon Şekline Göre Sınıflandırma
a) Toz   b) Wp (Islanabilir toz)   c) Sp (suda çözünen toz)    d) Ec (Emülsiyon konsantre)   e) Sc ( Suda çözünen konsantre)
f) Mineral yağlar (Yazlık-Kışlık)   g) Zehirli yemler   h) Aerosoller

1.7.1.2. Kullanım Tekniğine Göre

a) Doğrudan(toz)   b) Granüller.

1.7.1.3. İlacın Fiziki Haline Göre

a) Katı b) Sıvı

1.7.1.4. Kullanıldıkları Hastalık ve Zararlıya Göre

 • İnsektisit (böceklere)
 • fungusit (mantari hastalıklara)
 • akarasit (kırmızı örümceklere)
 • herbisit (yabancı otlara)
 • mollussisit (sümüklü böcek ve salyangozlara)
 • bakterisitler (bakterilere)
 • rodentisıt (kemirgenlere)
 • nematislerden (nematodlara)
 • avesit (kuşlara).

1.7.1.5. Etkilerine Göre
a) Bitkide : Sistemik, yarı sistemik, sistemik olmayan
b) Zararlıda : Mide (sindirim) zehri, değme (temas), solunum (gaz)

1.7.1.6. Zararlının Biyolojik Dönemine Göre
a) Yumurtaları öldüren (ovisit)  b) Hem yumurtaları, hem larvaları öldüren,
c) Larvaları öldüren (larvasit),   d) Erginleri öldürenler.

1.7.1.7. Kontrol Ettiği Zararlının Bulunduğu Yere ve Konaklama Durumuna Göre
a) Kültür bitkilerindeki zararlıya karşı kullanılanlar,   b) Orman bitkilerindeki zararlıya karşı kullanılanlar,
c) Ev böceklerine (haşare) karşı kullanılanlar,    d) Depo zararlılarına karşı kullanılanlar.

1.7.1.8. Birleşimindeki Etkili Madde Durumuna Göre

BİTKİ KORUMA ALANINDA ÇALIŞACAKLARIN BİLMESİ GEREKEN KONULAR

2.1. İlaçlama Sırasında Kullanılacak Aletlerin Tanıtımı:

 • Tarımsal ilaçların uygulanması sırasında kullanılan aletlere “PÜLVERİZATÖR” denir. Bu aletler hedef zararlılar, hastalıklar ile bitkiler (yabancı ot v.b.) ve amaçlara göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğin; toz ilaçların uygulanması sırasında kullanılan TOZLAYICILAR, sıvı ve toz ilaçların uygulanması sırasından kullanılan el, sırt, bahçe, sera tipi pülverizatörler ile kapalı alanlarda kullanılan SİSLEYİCİLER bunlardan bazılarıdır. Pülverizatörlerin ayar ve bakımlarının iyi yapılması kullanıldıktan sonra temizliği önemlidir.

2.2 İlaçlama Sırasında Kullanılacak Koruyucu ve Yardımcı Malzemelerin Tanıtımı

 • İlaçlama sırasında bilhassa süspansiyon, emülsiyon ve toz ilaçlarla uğraşanlar açık yer bırakmaksızın koruyucu elbise, lastik çizme, şapka kullanmalıdır. Bazı İlaçlar içinse açık havada dahi koruyucu gözlük ve maske takılmalıdır. Ayrıca ilaç karışımları hazırlanırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Koruyucu elbiseler sık sık değiştirilmeli ve temizlenmelidir. Hastalıkların teşhisi için “LUP” gibi mercekler, topraktaki besin elementleri ile yaprak analizi için POLİETİLEN naylon torbalar ile ilaç karışımı hazırlama kapları ve karıştırmak için TAHTA ÇUBUKLAR gibi yardımcı malzemeler bulundurulmalıdır. Hastalıklı ve zararlı dalları kesip ortamdan uzaklaştırmak için BUDAMA MAKASIbitkilerdeki yaralanmaları ve aşı yerini kapatmak için AŞI MACUNU ve RAFYA kullanılmalıdır.

2.3 İlaçların Tanıtımı

 • Bitki Koruma ilaçları taşıma depolama hedef zararlı ve hastalık ile bitki çeşidine uygun özelliklerde, çevre ve insan sağlığına uygun halde üretilmek zorundadır. Bu maddelerin kullanıma sunulma şekline PEREPARAT denir. Genel olarak “PESTİSİT” olarak da isimlendirilen tarım ilaçları hedefledikleri canlı grubuna göre insektisit (böceklere), fungusit (mantari hastalıklara), herbisit (yabancı otlara), akarasit (kırmızı örümceklere), mollussisit (sümüklü böcek ve salyangozlara), rodentisit (kemirgenlere), bakterisit (bakterilere) olarak anılmaktadır.
 • Ayrıca toprakta ve bitki de bulunan makro (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt) ile mikro (demir, mangan, çinko, molibden, bakır, bor, klor) elementlerin noksanlığı sonucu oluşacak zararları azaltmak ve yok etmek için kullanılan bitki besin elementlerinin (yaprak ve toprakla verilen sıvı ve toz karışımlar,gübreler) kullanma amacı şekli ve zamanını çok iyi bilmek gerekir.
 • Uygulamada kullanılacak ilacın miktarını ölçmek için birim hacim suda etkili madde miktarı ile belirleriz. Buna da “DOZ” denilmektedir. Bitki koruma ilaçları bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı takdirde insan, hayvan ve çevre sağlığı için tehlikelidir. Bu nedenle önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Aksi takdirde ilaçların etkinliği değişmekte ve bitkilerde fitotoksisite (bitki yeşil aksamına zarar verme) denilen istenmeyen zararlar ortaya çıkmaktadır.

Bitki Korumada Kullanılan İlaçların En Çok Kullanılan Formülasyonları Şunlardır:
1- Su ile seyreltilip kullanılanlar: Sıvı konsantrasyonlar (EC) ve toz konsantrasyonlar (WP)
2- Seyreltilmeden olduğu gibi kullanılanlar: Toz preparatlar (SP), granüller, aeroseller ve fumigantlar.

2.4 İlaçların Depolanması ve Korunmasında Alınacak Önlemler

 • Zirai mücadele ilaçları konsantre şekilde iken çok tehlikelidirler. Bu ilaçlar daima kilitli bir yerde mesken olmayan yerlerde, kapalı odalarda ve dolaplarda saklanmalıdır. Lüzumlu aletlerle koruyucu elbiselerde aynı şekilde muhafaza edilmelidir. İlaçlar, gıda maddeleri, hayvan yemleri, mutfak malzemeleri, yalak ve giyecekler ile aynı odada asla bulunmamalıdır.
 • İlaç stokları topaklanma, küflenme (zehirli kepek yemlerinde) yahut bozulmayı önleme açısından serin ve kuru yerlerde depolanmalıdır. Hormon ihtiva eden yabancı ot ilaçları tohumluklarla, gübrelerle ve diğer zirai mücadele ilaçları ile birlikte depo edilmemelidir.
 • Kullanma değerliğinde şüphe edilen ilaç artıkları yahut etiketleri kaybolarak cinsi tespit edilemeyen ilaçlar ziraat yapılmayan boş bir araziye gömülerek kullanılmaz hale getirilmelidir. İlaçların gömüleceği yerdeki çukur betonlanmalı ve yağmur sularının taban suyuna karışması önlenmelidir.
 • Bitki Koruma ilaçları saklanmaları için orijinal ambalajlarından diğer kaplara (süt ve meşrubat şişeleri, testiler v.s.) boşaltılmamalıdır. Bu orijinal ambalajlar diğer başka maksatlar için asla kullanılmamalıdır. Bu boş ambalajlar çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır ortada bırakılmamalı ve uygun bir şekilde ya kullanılmaz duruma getirilmeli ya da imha edilmelidir. Kâğıt kartonlar ve kâğıt torbalar uygun şekilde tarlada yakılmalıdır. Şişeler, cam kaplar ve teneke kutular tahrip edilmeli ve derin bir şekilde gömülmelidir.

2.5. İlaçlama Başlamadan Yapılması Gerekenler

2.5.1. Kullanılacak Tarım İlacının Seçimi

 • Tarım ilacı kullanacak çiftçiler veya kişiler önce problemlerin ne olduğunu teşhis veya tespit etmeli, gerektiğinde resmi veya özel sektör teknik uzmanlarının da tavsiyelerini almalıdırlar. İlaç kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı ancak ekonomik zarar eşiği dikkate alınmalıdır. Kullanılacak ilaçlardan aynı biyolojik etkinliği gösteren ilaçlardan temininin mümkün ve güvenli olanın seçimine özen gösterilmelidir. Hastalık ve zararlıda kullanılacak ilacın belirlenmesi için gerekiyorsa toprak ve yaprak analizleri araştırma kuruluşlarına yaptırılmalıdır.
 • İlaç kullanımının gerekli olduğu durumlarda aşağıdaki konularda bilgi edinilmelidir.
  a) Temini mümkün, tavsiye edilen ilaçlar,
  b) Tavsiye edilen kullanma dozu, uygulama zamanı ve tekrar sayısı,
  c) Uygulama metodu,
  d) Alınması önemli ve gerekli tedbirler,
  e) Birim alanda maliyetinin ne olacağının tespiti,
  f) İlacın kullanılacağı bölgede ilaç ilk defa kullanılacak ise veya uygulamasında önemli teknik
  değişiklikler varsa kullanıcıların eğitimi konusu da dikkate alınmalı, gerekirse kullanıcıların eğitimi
  özel ve resmi kurumlarca organize edilmelidir.

2.5.2. İlaç ve Alet Temini

 • Çiftçiler ve kullanıcılar, kullanılması tavsiye edilen ilacı almalıdır. İlaç satın alınmadan ve kullanmadan önce ambalajları üzerindeki etiketi mutlaka okunmalıdır. İlacın ticari ismine, etken maddesine, ambalajın açılıp açılmadığına, bakılmalı özellikle akan hasarlı ambalajlı ilaçlar satın alınmamalıdır. Etiket üzerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ruhsat tarihi ve numarası aranmalı, böylece sahte ilaçlara karşı dikkatli olunmalıdır.

2.5.3. İlaç Ambalajı İle İlgili Önemli Noktalar

 • İlaç ambalajları, formülasyon tipine, formülasyondaki kimyasal bileşiklerin yapısına, satılan miktara ve imalatçı ile kullanıcı arasındaki gideceği yolun şartlarına göre özen gösterilerek güvenli bir şekilde yapılır. Tüm ilaç ambalajları sızıntı ve kayıpları önleyecek şekilde kapatılmalı açılmış ve kapağı kopmuş olmamalıdır. Satın alırken, ilaçlanacak sahaya uygun büyüklükte ambalaj seçilmesi, çok büyük ambalajların satın alınmaması gerekir.
 • İmalatçıların ambalajlarından daha küçük ambalajlara şişe, torba, teneke v.b. kutulara ilaç aktarılmamalıdır. Etiket üzerindeki kullanma talimatları yeterli açıklama yapmıyorsa, ayrıntılı bilgi için prospektüsü okuyarak ilave bilgi edinilmelidir.
  bitki ilaçlama ile ilgili görsel sonucu

2.5.4.İlaçlama Zamanı ve Yönteminin Belirlenmesi

 • Tarımsal ilaçlamalar yılın her döneminde yapılabilmektedir. Bu kolaylık açısından kışlık, ilkbahar ve yaz ilaçlaması olarak sınıflandırılabilir.

2.5.4.1. Kışlık İlaçlama (15 Kasım-15 Mart):

 • Yaprağını döken süs bitkileri ve meyve ağaçlarında yaz aylarında görülmesi beklenen kabuklu bit, yaprak biti, kırmızı örümcek ve koşnillerin yoğunluğunu azaltmak için ağaçların dinlenme döneminde söz konusu aylarda havanın açık, sıcaklığın 5º C’nin üzerinde olduğu, yağışsız ve rüzgârsız havalarda kışlık yağlarla yapılan ilaçlamadır. Bitkideki gözlerin uyanmasından 3 hafta önce bitirilmelidir.

2.5.4.2. İlkbahar İlaçlaması (15 Mart-15 Haziran)

 • Söz konusu aylarda bitkilerin taç yapraklarının ( çiçeklerinin) %70-80 döküldükten sonra çeşitli zehirli ve mantarlı ilaçlarla yapılan ilaçlamadır. Daha çok yaprak bitleri, kabuklu bitler, tırtıllar, ağ kurtları gibi zararlılar ile karaleke, külleme, ateş yanıklığı, pas gibi hastalıklara karşı yapılmaktadır.

2.5.4.3. Yaz İlaçlaması (15 Haziran-15 Ekim)

 • Yaz aylarında yoğunlaşan kırmızı örümcek, yaprak bitleri, ağ kurtları, kabuklu bitler, koşniller gibi zararlılar ile külleme, kara leke, pas, ateş yanıklığı gibi hastalıklara karşı ilaçlama yapılır. Bazı kültür bitkileri ve seralardaki salon bitkilerinde beyazsinek mücadelesi de bu dönemde devam eder. Bu dönemlerde uzman kuruluşlardan yardım alarak çeşitli zirai ilaçlar kullanılabilir.
 • İlaçlama zamanı belirlendikten sonra bu zamana uygun bir ilaçlama yöntemi belirlenmelidir. İlaçlama yöntemi de kullanılacak alete, koruyucu malzemeye, bitkiye, hava koşullarına, insana ve çevreye göre belirlenir. Ayrıca teşhis edilen hastalık ve zararlıda belirlenecek ilaçlama yöntemini etkilemektedir.

2.5.5. İlaçlamanın Hangi Zararlı ve Hastalığa Karşı Yapılacağının Tespit Edilmesi

 • Bitkideki zararlı ve hastalığın teşhis edilmesi için çok iyi gözle bakmak ve gerekiyorsa çeşitli yardımcı aletler (lup, mikroskop v.b.) kullanılmalı, özel veya resmi kuruluşlarda çalışan uzman kişilerden yardım alınmalı ve bunlara laboratuar koşullarında analiz yapmalarını sağlamak için yaprak, toprak ve su numuneleri götürülmelidir. Tüm teşhislerden sonra ortaya çıkan zararlı ve hastalığa karşı uygun koşullarda ve zamanda en etkili, insan, hayvan ve çevre için az zararlı dozu seçerek ilaçlama yapmak gerekir.
 • Zorunlu hallerde rüzgârlı havalarda ilaçlama yayıcı-yapıştırıcı ile yapılır. İlaçlama bitkide ilk uyanmadan (çiçeklenmeden) önce yapılmalıdır. Özellikle zararlının koyduğu yumurtalardan larvalar çıkarken ilaçlama yapılmalıdır. Böcekler ağ oluşturmadan ilaçlama yapmak gerekir. Böcekler ağ oluşturduktan sonra yapılan ilaçlama fazla etkili olmamaktadır. İlaç dozunun fazla olması bitkide fitotoksisiteye (yeşil aksamın zarar görmesi) neden olur.

2.6. İlaçların Uygulanmaya Hazırlanması ve Alınacak Önlemler

 • Zehirli yemler süspansiyonlar, emülsiyonlar ve solüsyonlar ikamet yerleriyle içerisinde gıda ve yem maddeleri bulunan mutfak, ahır ve benzeri yerlerde hazırlanmamalıdır. İlaçları hazırlamak için hiçbir şekilde mutfak malzemesi, yalak, yemlik ve çamaşır kapları kullanılmamalıdır.
 • Zirai mücadele ilaçlarının tümü özellikle çocuklar ve kullanma şeklini bilmeyenler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabileceğinden gelişigüzel bırakılmamalı, kilitli bir yerde saklanmalıdır. Zirai mücadele ilaçları yalnız ambalajları üzerinde ve kullanma talimatlarında gösterilen dozlarda kullanılmalıdır. Tavsiye edilen doz ve tekrardan fazla ilaç kullanılması tehlikeleri artırır. Süspansiyon ve emülsiyon ilaçlar çok iyi karıştırılmalıdır. İlacın dozu hazırlanırken çok dikkat edilmeli gerekirse maske kullanılmalıdır.
 • Suda ıslanabilir toz ilaçlar (WP ) ile suda çözünebilen toz (SP) ve emülsiyon konsantre formülasyon (EC) aletin tankına ne kadar konulacaksa bu miktar önce içinde az miktarda su bulunan kova gibi bir kabın içine konur. Üzerine az bir miktar su dökülerek bulamaç haline getirilir. Kovada hazırlanan bu öz karışım daha önce su ile en az üçte birine kadar doldurulmuş aletin tankına (ilaçlı karışımın konulacağı depo) karıştırılarak dökülür, sonra depo seviyesine kadar su doldurulur ve iyice karıştırılır. İlaçlama aletlerinin tankları veya depoları çok doldurulmamalıdır. Çünkü kullanım sırasında akarak zararlı olabilir. Aynı gün tüketilecek ilaç karışımı hazırlanmalıdır. 
 • Sıvı konsantre ilaçların (SC) hazırlanması için yine bir kovadan faydalanılabilir. Kovanın içine az miktar su koymalı ve aletin tankına konacak gerekli miktar ilaç, su dökülerek iyice karıştırılır. Bu karışım aletin deposunun içinde bulunan (depo hacminin en az üçte biri su ile önceden doldurulmuş olmalıdır) suya ilave edilir. Sonra bir taraftan karıştırılırken diğer taraftan depo üst çizgisine kadar su doldurulur. 
 • Hiçbir zaman depoya konulacak ilaç miktarı depo içinde su yokken, depo içine konup özerine su ilave edilmemelidir. Böyle hallerde ilaç doğrudan püskürtme düzeninin içine girer plaketlere kadar ulaşabilir. Bundan sonra su ilave edilse bile ilacın büyük kısmı su ile karışamaz ve atım sırasında konsantre ilaç atılmış olur. Bunun çok sakıncalı olduğu bellidir. Hazırlanan karışımlar beklenmeden atılmalı ilaçlama bitmeden yemek, sigara v.b. kullanılmamalıdır. 
 • En iyi ilaç bile zamanla çöker ve karıştırılsa bile homojen bir duruma gelmeyebilir. Aşırı doz kullanılmamalı, hangi alet tavsiye edilmiş ise o kullanılmalı sürekli temizliğine önem verilmelidir. Yabancı ot ilacı atılan aletler çok iyi temizlenmeden başka ilaç atılmamalıdır. Uygulama yöntemi iyi belirlenmeden, ölçüsü ve zamanı uygun olmadan kullanılan ilaçlar yarardan çok zarar ve ürün kaybına neden olabilir. İlaçlama çalışmalarında şu üç kavrama dikkat etmek gerekir.

a) Doz: Bir birime uygulanan etkili madde veya hazır ilaç (perparat) miktarıdır. Birim bir uzunluğu bir hacmi veya alanı ifade eder.
b) Konsantrasyon: Birim taşıyıcı sıvı içindeki ilaç miktarını ifade eder. 100 litre su/100 ml. İlaç
c) Kalibrasyon: Bir tarım ilacının ön görülen hedefe, verilen ölçüde uygulanabilmesi için yapılan ayarlamadır.

bitki ilaçlama ile ilgili görsel sonucu

2.7. İlaçların Birbiriyle Karıştırılması

 • İki veya daha fazla ilacın birbiriyle karıştırılması için gerek görüldüğünde etiketleri okunarak gerekli bilgi alınır, yeterli bilgi alınmazsa, ilaç karışım tablosuna bakılarak karar verilebilir. Genellikle aynı formülasyon şeklindeki ilaçların (aksine bir uyarı yoksa) birbirleri ile karıştırılmasında bir sakınca yoktur. Bu karışımın iyi sonuç vermesi için bitki üzerinde birkaç kez denenip sonuca göre karar verilmelidir.
 • Karışım için tanka sıvı gübre ve suyun tamamı veya bir kısmı konur sonra ilaçlar tek tek ilave edilir.  Ancak bir diğerini katmadan çok iyi karıştırılmalıdır. 
 • Bir insektisit (böcek ilacı) ile bir fungisit (mantar ilacı) karıştırılacak ise, önce yarıya kadar dolu bir tenekede fungisit iyice karıştırılarak üzeri su ile tamamlanır ve üçte biri su ile dolu tanka konur. İnsektisit ise başka bir tenekede karıştırılarak hazırlanır ve üçte biri su dolu tanka konulur. İki karışımın bulunduğu tank bir taraftan yavaş yavaş karıştırılarak yüzeye kadar su ile tamamlanır. Böylece iyi ve homojen bir karışım elde edilerek püskürtülmesi sağlanır.

2.8. İlaçların Kullanılması Sırasında Alınacak Önlemler

2.8.1 Koruyucu elbise, lastik çizme, gözlük, maske, eldiven, sabun, siperlik, şapka kullanmak gerekir.
2.8.2 Koruyucu elbiseler sık sık değiştirilmeli ve temizlenmelidir.
2.8.3. Bitki koruma ilaçları ile çalışırken yemek yememeli, su ve sigara içilmemelidir.
2.8.4. İş esnasında ve işten sonra alkol kullanmak çok tehlikelidir.
2.8.5. İlaçlamadan sonra ve her yemekten önce, ilaca temas eden yerler bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. İlaçlar asla deriye ve göze temas etmemelidir.
2.8.6. İlaçlama aletlerinin tıkanan memeleri üflenerek açılmamalıdır.
2.8.7. Yağışlı, rüzgârlı ve kapalı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.
2.8.9. Evcil hayvanlara, balıklara ve arılara zararlı olan, ilaçlar kullanılırken çok dikkat etmek gerekir, gerekirse arı üreticilerine haber verilmelidir. Gerekli yerlere zehirli levhaları asılmalıdır.
2.8.10.Hazırlanan ilaçlardan arta kalanlarla, aletlerin temizlenmesinde kullanılan sular, asla derelere, nehirlere, göllere ve denizlere dökülmemeli, açılan bir çukur içerisine dökülmelidir.
2.8.11.Kullanılan ambalajlar imha edilmeli, gömülmeli, yakılmalı ve gerekirse betonla kaplanılmalıdır.
2.8.12.Bitki koruma ilaçları ile çalışanlar bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalı ve kullanacakları ilaçları çok iyi tanımalıdırlar.
2.8.13.Hamile kadınlar, emzikli anneler, bitki koruma ilaçları ve ilgili işlerle meşgul olmamalıdır.
2.8.14.Gündüzleri devamlı olarak 8 saatten fazla ve üst üste 6 günden fazla sürelerle bitki koruma ilaçları ile uygulamalardan kaçınılmalıdır.
2.8.15.Üşütme,bronşit ve mide rahatsızlığı olan şahıslarla, ellerinde çatlak ve yara olanlar zehirlere karşı bilhassa hassastırlar. Böyle kişiler sıvı ve toz ilaçlarla çalıştırılmamalıdırlar.

2.9. Zehirlenme Belirtileri ve Bunlara Karşı Alınması Gereken Önlemler

 • Zehirlenme belirtileri; baş ağrısı, aşırı yorgunluk, huzursuzluk, kusma, yüksek ateş, terleme, solunum zorluğu, morarma, kalpte ritim bozukluğu, cilt ve göz kapaklarında titreme, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu, reflekslerin bozulması, göz kızarması, gözbebeklerinin küçülmesi, ishal, bayılma ve koma şeklinde ortaya çıkmaktadır.
 • İlacın özelliğine göre bunların biri veya birkaçı görülebilir. Böyle bir durumda;
  a) Hastanın uygulama yapılan yerden uzaklaştırılarak dinlenmesi sağlanmalıdır.
  b) İlaçlı giysiler üzerinden alınmalı, deriye bulaşmış olan ilaçlar bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
  c) Ağız yolu ile gelen zehirlenmelerde, hasta bayılmamışsa ılık su, tuzlusu, sabunlu su yardımıyla veya boğaza parmak sokularak kusturulmalıdır.
  d) Solunum durmuşsa suni solunum yaptırılmalıdır.
  e) Hasta çırpınma halinde ise dilini ısırmaması için çenelerinin arasına temiz beze sarılmış sert bir cisim yerleştirilmeli, takma diş varsa çıkarılmalıdır.
  f) Hasta başı yana dönük olarak yatırılmalıdır.
  g) Sıcak tutulmalıdır.
  h) Hasta en kısa zamanda hastaneye götürülmeli, zehirlenmeye neden olan ilacın adı ve tıbbi antidotu doktora açıklanmalıdır.

Hakkında Admin

Blog Yazarı - Araştırmacı - Öğrenci

Bunları da Beğenebilirsin

Önemli Bilgilendirme

Anlaşmalı yönlendirme sitesine (asupload.com) teknik bir problemden dolayı erişim sağlanamamaktadır. Problemi en kısa sürede çözmeye …

2 Yorumlar

 1. Teşekkürler

 2. Teşekkürler

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.