C++ Nedir? Nasıl Kullanılır? | Not Mekanı
Ana Sayfa / Ana Sayfa / C++ Nedir? Nasıl Kullanılır?

C++ Nedir? Nasıl Kullanılır?

C++ Nedir?

 C++derlenen bir dildir

 • Editör ve Compiler (Derleyici) gerekir
 • Sıradan bir notepad bile editör olabilir.
 •  C++ için özel geliştirilmiş olan editörler hatalarımızı kolay
  bulmamızı sağlar
 • İkisini birden sunan yazılımlar vardır.
 • Örneğin Dev-C++ ya da CodeBlocks

 

C++ PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

 Bir C++ programı en basit şekilde aşağıdaki gibidir. Bu
program hiçbir şey yapmaz, ancak hata vermez.

int main(){

return 0;

}

 Eklemek istediğiniz yorumlar :

 Bir C++ programının herhangi bir bölümünde // ile başlayarak program
hakkında bilgi yazabilirsiniz.

 Eklenmesi gereken Kütüphaneler

 # işareti ile başlayan satırlar direk olarak önişlemciye yollanır.

 • Örneğin #include <iostream> komutu önişlemciye program için iostream standart
  dosyasının eklenmesi gerektiğini söyler
 • Böylelikle standart input/output komutlarını programımızda kullanabilme
  imkanımız olur.
 • Ekrana yazdırma, klavyeden okuma yapma v.s.

 using namespace std

 • Standart C++ kütüphanelerinin tüm elemanları bir isim uzayında
  (namespace) tanımlıdır.
 • Kullanmak istediğimiz komutları belli bir alan içerisinde kullanmamız
  için gereklidir
 • Kullanılmaması durumunda tüm komutların kullanım alanı program
  içerisinde tek tek belirtilmelidir (ki bu çok zahmetli bir iştir)
 • Bu satırı pek çok (belki de tüm) yazılan programlarda kullanacağız.

 int main(){

 Bu satır C++programının ana fonksiyonunun başladığını
gösterir

 • Programda ilk işlenecek olan fonksiyon budur
 • Programdaki yerinin önemi yoktur
 • Hangi satırda yazılmış olursa olsun ilk işlenecek bölümdür
 • Her program main() fonksiyona sahip olmalıdır.

 main, bir fonksiyon olduğu için () tarafından izlenir

 Fonksiyon içerisindeki kodlar { } arasına yazılır.

 

İlk Programımız ;

//İlk C++ Programım
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<"Merhaba Dunya";
return 0;
}

 

Değişkenler ;

 

 Daha önce yazdığımız “merhaba dünya” programı sadece ekrana bilgi
yazdırmak içindi
 Asıl programların hemen hemen tümünde değişkenlerle çalışmak zorundayız.
 Programlarımızda işlemlerimizi yaparken verileri kullanırız.
 Mesela herhangi iki sayıyı toplarız veya iki tane karakter dizisini (string)
karşılaştırırız.
 Bu işlemler için kullandığımız verilerimizi değişkenler içinde tutarız.
 Değişkenler bilgisayar hafızasında verileri depolayan ve isimleri olan,
programlamanın en temel elementleridir.
 Değişkenlere ulaşabilmemiz için isimlerinin olması gerekir.

 • Ancak gerçekte değişkenler sadece hafızada belli bir adreste tutulan bilgilerdir.
 • Değişken isimleri, bizim bilgiye ulaşmak için bakmamız gereken adreslere
  ulaşmamızı sağlayan araçlardır.

 

 C++ dilinde bir değişkeni kullanmadan önce onu tanımlamak zorundayız.

 • Tanımlamayı değişkene uygun bir isim verme ve değişkenin hangi tipten
  olduğunu bildirmeyle yaparız.

 Değişken isimlerini verirken C++’ın bir takım sıkı kurallarına
uymamız gerekir.

 • Değişkenlerin isimleri, alfabede bulunan karakterlerle
  başlamalı.
 • İlk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir.
 • İçerisinde Türkçe karakterler bulunmamalı
 • C++ büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yani Sayi, sayi ve SAYI
  hepsi ayrı değişken olarak algılanırlar.
 • Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] ve boşluk gibi karakterler
  içeremezler.
 • _ değişken isimlerinde kullanılabilir
 •  C++’ın anahtar kelimelerini de değişken isimleri olarak
  kullanamayız.

 sayi, tamsayi1, toplam, Fark, KullaniciAdi, isim, _Adres,
sinif_ortalaması, kurallara göre adlandırılmış doğru
değişken isimleridir.
 Diğer taraftan 1.sayi, tamsayi 1, fark!, 3.sinif_ortalamasi
geçersiz değişken isimleridir.
 Yanlış adlandırılmış değişkenleri içeren programlar
derlenmez!
 Anahtar kelimeler C++ dilinde bulunan komutların
isimleridir.

 • Bunları değişken ismi olarak kullanamayız.
 • Ayrıca alt çizgi ile başlayan değişken tanımlamadan
  kaçınmalıyız.
 • Çünkü genelde C++ kütüphanelerini yazan programcılar
  değişkenlerini alt çizgi ile başlayan isimler verirler. Bu da isimler
  arasında çakışma yaratabilir.

Veri Türleri ;

 

 Verileri bilgisayarda program çalışırken bellekte (RAM)
depolanır.
 Bilgisayar belleği bitlerden oluşmuştur.

 • Bir bit temel olarak 1 veya 0 değerini alır.
 • Sekiz tane bit bir byte eder.
 • Bilgisayarın hafızasında verilerin kapladıkları alanları byte
  türünden ifade ederiz
 • Değişkenleri ihtiyacımıza göre değişik tiplerde
  tanımlarız kullanırız.

Değişken Alanları ;

 Tüm değişkenler kullanıldıkları noktadan önce tanımlanmalıdır
 Bir değişken global ya da lokal olabilir

 • Global Değişken: Programın ana gövdesinde tanımlanır.
 • Tüm fonksiyonların dışında (main de dahil)
 •  Lokal değişken: Bir fonksiyonun gövdesi içinde tanımlanır ve sadece
  bu fonksiyon içerisinde kullanılabilir.

 Global değişkenler programın herhangi bir yerinde
çağırılabilirler.
 Tanımlanmasından sonra tüm fonksiyonlardan çağırılabilirler
 Lokal değişkenler içinde tanımlandıkları {} ile sınırlıdır. Ancak bu
aralıkta kullanılabilirler

 • Bu aralık bir kod bloğu da olabilir bir fonksiyon da
 •  Bir fonksiyon içinde tanımlanan değişkene diğer fonksiyonlardan ulaşılamaz.

C++ Daha Detaylı Anlatım PDF Dosyasında

Hakkında Admin

Blog Yazarı - Araştırmacı - Öğrenci

Bunları da Beğenebilirsin

Önemli Bilgilendirme

Anlaşmalı yönlendirme sitesine (asupload.com) teknik bir problemden dolayı erişim sağlanamamaktadır. Problemi en kısa sürede çözmeye …

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.