Elektrik Elektronik Mühendisliği Alt Dalları? Özellikleri? | NotMekani.com
Ana Sayfa / Ana Sayfa / Elektrik Elektronik Mühendisliği Alt Dalları? Özellikleri?

Elektrik Elektronik Mühendisliği Alt Dalları? Özellikleri?

Elektrik Elektronik Mühendisliği Alt Dalları

Dünya’da elektrik ve elektronikle ilgili tüm mühendislik dallarının bütünü olarak gösterilen Elektrik Elektronik Mühendisliği kolay incelenmesi açısından birçok alt dala ayrılır. Kısacası Elektrik Elektronik Mühendisliği Alt Dalları şu şekildedir :

 • Güç Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Yazılım(Bilgisayar) Mühendisliği
 • Telekomünikasyon mühendisliği (Elektronik Haberleşme mühendisliği)
 • Mikroelektronik mühendisliği
 • Network Mühendisliği

elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili görsel sonucu

 

Kontrol ve otomasyon mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Kontrol Mühendisliği Programı, “otomatik kontrol teorisi ve uygulamaları, endüstriyel otomasyon, ölçme ve entrümantasyon , robotik, bilgisayar tabanlı endüstriyel bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları” konularında eğitim verir ve araştırma yapar.Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile ilgili görsel sonucu
 Biyomedikal Mühendisliği Nedir ?

Biyomedikal Mühendisliği tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal Mühendisliği bölümü üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, endüstri mühendisliği gibi mühendislik dallarının temel ilkelerinin yanı sıra temel tıp bilimlerine de yönelik derslerin yer aldığı bir müfredatı kapsayan disiplinler arası eğitim veren bir bölümdür.

Biyomedikal mühendisliğinin başlıca amaçları, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, biyoloji gibi yaşam bilimlerinde ortaya konan problemlere, fizik, kimya, matematik, mühendislik bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak bu problemlerin çözümünün, bunlarla bağlantılı olarak tanı ve tedaviye yönelik yeni yöntem, algoritma, cihaz ve yazılımların tasarlanıp geliştirilmesinin, mevcut yöntem ve cihazların mühendislik bilimleri ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak geliştirilmesinin ve imal edilmesinin yanı sıra, çeşitli sağlık kurumlarındaki çeşitli ölçekteki tıbbi cihaz ve yazılım sistemlerinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için bu sistemlerin kalibrasyonu, bakımı gibi nitelikli elemanlara gereksinim duyan hizmetleri de kapsamaktadır.

İlgili resim

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Nedir ?

Elektrik üretimi, dağıtımı, sistemin bakımı, elektrikli aletlerin yapımı, elektronik sistemlerin tasarlanması, elektronik ev ve tıp aletlerinin üretilmesi, haberleşme alanında telgraf ve telefondan uyduya kadar her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi ve bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. PTT, TRT, Aselsan, THY, Alarko gibi resmi ve özel kuruluşlarda, tıp elektroniği ile ilgili firmalar da ve bilgisayar sektöründe çalışılabilir.

elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili görsel sonucu

Güç Mühendisliği Nedir?

Güç Mühendisliği, Türkiye’deki Elektrik Mühendisliği’nin karşılığıdır. Güç mühendisliği ile ilgilenen kişiler elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve alternatif akımda çalışan yüksek güçlü cihazların (güç transformatörleri, elektrik makinaları vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, denetimi, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenir. Bu mühendislik dalı da kendi içinde güç mühendisliği, elektrik tesisleri, elektrik makinaları, güç elektroniği olarak 4 ayrı dala ayrılmaktadır.
 İlgili resim

Enerji Sistemleri Mühendisliği Nedir ?

Dünya üzerinde bulunan enerji kaynaklarının kullanılabilir (elektrik veya mekanik) hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerinde yer alan ayrıca halihazırda enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve maliyeti düşürme yollarını arayan tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir. Enerji sistemleri mühendisliği sadece makine mühendisliğinin enerji alanında uzmanlaşmış dalı olarak düşünülmemelidir. Makine mühendisliğinin müfredatında yer alan enerjiyle alakalı tüm dersleri ve ayrıca elektrik mühendisliğinin de bazı derslerini müfredatında barındıran bir bölümdür. Kısacası enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik mühendisliğinin birleşimi şeklinde düşünülebilir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği ile ilgili görsel sonucu

Yazılım Mühendisliği Nedir ?

“Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. “ Yani bir bilgisayar sistemi gibi elektronik cihazın, donanımlarını kontrol ederek kullanıcı hizmetine sunan daha doğrusu bilgisayarı kullanmamızı sağlayan komutlar topluluğuna verilen isimdir.Bir nevi insan için ruh ne ise, bilgisayar içinde yazılım odur diyebilirim. Aslında sürekli bilgisayar demek istemiyorum. Genelleme yapmış oluyorum ama biliyoruz ki akıllı telefonlar, tabletler vb. teknolojik ürünler birer bilgisayar sistemi çeşitidir.

“Yazılım Mühendisliği; sistemli, düzenli, ölçülebilir bir yaklaşımın yazılım geliştirme de, yazılımın işlenilmesinde ve bakımında uygulanmasıdır. Yani mühendisliğin yazılıma uygulanmasıdır. “ Yazılım geliştirmek, dışarıdan bakıldığında “bilene kolay” gibi görünse de kompleks yazılımların geliştirilmesi ve bir sisteme entegre edilmesi mühendislik eğitimini gerekli kılmıştır.

yazılım mühendisliği ile ilgili görsel sonucu

 

Telekomünikasyon Mühendisliği Nedir ?

Temelde telekomünikasyon, işaret işleme ve elektromanyetik uygulamalarıyla ilgili bir mühendislik disiplinidir. GSM, 3G, LTE gibi haberleşme teknolojileriyle ilgilenen haberleşme mühendisleri telekomünikasyon sektöründe çalışmalarına devam etmektedirler. İşaret işleme ise daha çok matematikle ilgili bir konu olup, elektriksel işaretlerin yorumlanıp belirli algoritmalarla işlevsel hale getirilmesiyle ilgili bir alt disiplindir. Elektromanyetik alanı ise antenler ve tıp elektroniğiyle ilgili daha çok matematik ve fizikle ilgili bir bilim alanıdır.

telecommunication engineering ile ilgili görsel sonucu

 

Mikroelektronik  Mühendisliği Nedir ?

Mikroelektronik, adından da anlaşılacağı üzere elektronik devre ve bileşenlerinin çok küçük hale getirilerek çipler üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir elektronik koldur. Transistör, kapasitör, indüktör, diyot, direnç vb elektronik maddelerin mikroelektronik eşdeğeri mevcuttur. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte ürünlerin  boyutlarında da önemli tasarım değişikliklerine gidilmiş, özellikle de ilk bilgisayar ilk telefon gibi cihazların değişimini düşündüğümüzde bu alanda yapılan çalışmaları bu bölümün mezunları yaparlar.

microelectronic engineering ile ilgili görsel sonucu

Network Mühendisliği Nedir ?

Yönlendiriciler ve anahtarlar gibi destek hizmetleri de dahil olmak üzere DNS, DHCP, Firewall, Saldırı önleme sistemleri ve Proxy sunucuları gibi ağ cihazlarının kurulumunu tasarlama ve uygulama işlerini yaparlar.

 • Ağ konusundaki fiziksel bağlantılar, 2. Katman ve 3. katman topolojilerini tasarlamak ve uygulamak
 • DNS, DHCP, Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri ve Proxy Sunucu desteği tasarlamak ve uygulamak.
 • Ağ performansı ölçümlerini analiz etmek.
 • Ağ tasarımlarının Servis Seviyesi Anlaşmaları ile uyumlu olmasını sağlamak.
 • Ağ tasarım standartlarına teşvik etmek ve uygulamak.
 • OSPF, BGP, HSRP, VRRP, Spanning Tree ve Etherchannel gibi teknolojileri tasarlamak ve uygulamak.
 • QOS(Quality of Service – Servis Kalitesi) politikasını tasarlamak ve uygulamak.
 • Ağ donanımını yükseltmek ve değiştirmek.

network engineer ile ilgili görsel sonucu

 

Hakkında Admin

Blog Yazarı - Araştırmacı - Öğrenci

Bunları da Beğenebilirsin

Önemli Bilgilendirme

Anlaşmalı yönlendirme sitesine (asupload.com) teknik bir problemden dolayı erişim sağlanamamaktadır. Problemi en kısa sürede çözmeye …

2 Yorumlar

 1. Für heute ist das ein sehr relevantes Thema. Danke!

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.