Hukuk Nedir? Hukuk Kavramları ve Kuralları Nelerdir? | Not Mekanı
Ana Sayfa / Ana Sayfa / Hukuk Nedir? Hukuk Kavramları ve Kuralları Nelerdir?

Hukuk Nedir? Hukuk Kavramları ve Kuralları Nelerdir?

Hukuk Nedir?

Hukuk kelimesi Arapça “hak” kökünden gelir ve hak kelimesinin çoğulu olarak bilinmektedir (galat-ı meşhur). Arapçda “hak” kelimesinin çoğulu “ah’kak”tır. Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür”. Bunun dışında hukukun “haklar” anlamı da vardır. Mecazi anlamda ise, ahbaplık, dostluk anlamında da kullanılır.

– Bize göre Hukuk Nedir? Sorusunun Cevabı : Adalet’tir

– Türk Dil Kurumu’na göre Hukuk Nedir? : Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü.

İlgili resim

Bazı Hukuk Kavramları ;

 1. Pozitif(müspet, olumlu) hukuk: Ülkede yürürlükte olan yazılı ya da yazısız hukuk kurallarının bütünüdür. Anayasa, yasa, tüzük, yargısal içtihatlar olduğu gibi, örf ve adetler de bu kapsamdadır.
 2. Mevzu(mektup) hukuk: Ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kurallarının sadece yazılı olanlarıdır. Kanun, kanun hükmünde kararname,  tüzük gibi kurallar mevzuat adını alır.
 3. İdeal(doğal) hukuk: Adaleti en uygun biçimde karşılayacağı düşünülen hukuk türüdür. En mükemmel, ideali uygun olan hukuku sağlamaya çalışır.
 4. Tarihi hukuk: Geçmişte uygulanan ve günümüzde uygulamada olmayan hukuk kurallarıdır.
 5. Objektif hukuk: Toplum yaşantısında uygulanması zorunlu olan kurallardır.
 6. Subjektif hukuk: Kişilerle ilgili, özneye ait kurallardır.

– Hukuk, belirli bir toplumda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu düzen. Yazılı olsun olmasın, hukuk kurallannı öteki toplumsal kurallardan ayıran en önemli özellik devletin yaptırım gücüyle desteklenmiş olmasıdır. Bununla birlikte iç hukuk düzeninde uyulması kişilerin isteğine bırakılmış tamamlayıcı hukuk kuralları gibi, uluslararası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları da devletlerin yaptırım gücünden yoksundur.

hukuk ile ilgili görsel sonucu

Bazı Hukuk Kuralları ;

 1. Kanunlar genel olmalıdır.
 2. Kanunlar yurttaşların bağlı olacakları standartları bilmelerine imkân vermek üzere ilân edilmelidir.
 3. Geçmişe yürüyen kurallar ve uygulamalar asgarîye indirilmelidir.
 4. Kurallar anlaşılabilir olmalıdır.
 5. Kurallar birbiriyle çelişmemelidir.
 6. Kurallar muhataplarından yeteneklerini aşan davranış gerektirmemelidir.
 7. Kurallar nispeten istikrarlı olmalıdır. (sık sık değişmemelidir)
 8. İlân edilen kanunlarla onların fiilen uygulanması arasında bir uyum olmalıdır.

Hakkında Admin

Blog Yazarı - Araştırmacı - Öğrenci

Bunları da Beğenebilirsin

Önemli Bilgilendirme

Anlaşmalı yönlendirme sitesine (asupload.com) teknik bir problemden dolayı erişim sağlanamamaktadır. Problemi en kısa sürede çözmeye …

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.