Coğrafik Terimler Sözlüğü

Coğrafya Sözlüğü   A Adap­tas­yon Nedir : Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özellikleri, uyarlama. Afet Böl­ge­si Nedir : Deprem,...