Yabancı Otların Faydaları ve Zararları Nelerdir? | Not Mekanı
Ana Sayfa / Ana Sayfa / Yabancı Otların Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Yabancı Otların Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Yabancı Otların Faydaları ve Zararları Nelerdir?

 

Yabancı otlar üretimi yapılan kültür bitkileri arasında kendiliğinden yetişen ve onlara zararlı olan bitkilerdir. Bitkilerde büyüme faktörleri olan su, ışık ve besin maddeleri yönünden kültür bitkileriyle rekabete girerler. Yabancı otlar ekolojik şartlara uyum göstererek düşük ısıda dahi çimlenme ve büyüme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle kültür bitkileri ve çimlerden çok daha çabuk ve hızlı büyürler. Yabancı otlar katı iklim ve toprak şartlarına dayanıklıdırlar. Ekolojik şartlara en iyi şekilde uyum sağlayabilmektedirler. Yabancı otlar üretim yapılan alanlarda %20-35 oranında ürün kayıplarına neden olmaktadır

6.1 Yabancı Otların Zararları

» Yabancı otlar, kültür bitkilerinin ışık almasına engel olur.
» Kültür bitkilerinin su ve besinine ortak olurlar.
» Gölge etkisiyle toprak sıcaklığını düşürürler.
» İnsanlara, hayvanlara ve hayvansal ürünlere zarar verirler. İnsanların zehirlenmesine hayvan yemlerinin besin değerlerinin düşmesine ve üretimde kullanılan tohumlara karışarak üretim materyalinin bozulmasına neden olurlar.

» Tarımsal ürünlerin besin değerini düşürürler.
» Hastalık ve zararlılara yataklık yaparlar.
» Bina ve tesislere zarar verirler.
» Kuruyarak yangın tehlikesi oluştururlar.
» Su yabancı otları, sulara değişik şekillerde zarar verirler. Salgıları ile hem suyun kalitesini bozarlar hem de iletim demetlerini tıkayarak bitkinin su alımını engeller ve su kayıplarına neden olurlar. Yabancı otlar; Rüzgâr, kültür bitkisi tohumlarına karışarak, kuşlar ve diğer hayvanlarla, tohumların basınçla püskürtülmesiyle tarım alet ve makineleri ile ve insanlar vasıtasıyla taşınırlar.

6.2 Yabancı Otların Faydaları

» Doğal dengenin korunmasında önde gelen unsurlardan biridir.
» Bir kısmı insanların yiyecek kaynağıdır.
» Bir kısmı yakacak olarak kullanılır.
» Bazıları barınak yapımında kullanılır.
» Bazıları süs bitkisi olarak kullanılır.
» Bazıları beşeri ilaç yapımında kullanılır.
» Hayvanların yem kaynağıdır.
» Bazıları çay ve baharat olarak kullanılır.
» Bazıları biopestisit olarak kullanılır.
» Kozmetik sanayiinde kullanılır.
» Arıların polen ve bal yapımında faydalandığı kaynaklardan biridir.
» Bazıları tekstil sanayiinde boya maddesi olarak kullanılırlar.

6.3 Yabancı Otların Sınıflandırılması

6.3.1. Yaşam Sürelerine Göre;
6.3.1.1. Tek Yıllık (annual);
6.3.1.1.a) Tek Yıllık Dar Yapraklılar;  Sakal otu, yabani yulaf, delice, kuşyemi, çayırgüzeli

6.3.1.1.b) Tek Yıllık Geniş Yapraklılar; Ballıbaba, sarı ot, tarla hezeranı, kokulu sarıyonca, gelincik, yabani korunga, pıtrak, arap baklası.

6.3.1.2 İki Yıllık (biennal); Kokulu sarıyonca, kangal dikeni, sığırdili, uzun süpürge otu, dikenli marul.

6.3.1.3 Çok yıllık (perennial)
6.3.1.3.a) Çok Yıllık Dar Yapraklılar; Ayrık, kamış, beyaz ayrık çimi, kuşyüreği

6.3.1.3.b) Çok Yıllık Geniş Yapraklılar; Tarla sarmaşığı, karabaş otu, yabani pelin(misk otu).

6.3.2. Kültür Bitkilerinde Tam veya Yarı Parazit Olan Yabancı Otlar;

a)Viscum album (Ökse Otu); Gövde ve dallarda gelişen yarı parazit bir bitkidir. Mümkünse elle toplanıp yakılmalıdır.
b) Orobanche spp. (Canavar Otu); Tek yıllık bitkileri köklerine yapışıp orda beslenirler. Yıllarca toprakta canlı kalabilir. Elle toplanıp ayrı bir yerde yakılmalıdır.
c) Cuscuta spp. (Küsküt); Süs bitkilerinde toprak üstü organlarında zarar yapan önemli bir yabancı ottur. Mücadelesinde temiz tohum kullanılmalıdır. Elle toplanıp yok edilmelidir. Çok yoğun ise total herbisit kullanılabilir.

6.4.Yabancı Otlarla Mücadele

6.4.1. Kültürel Mücadele;
» Ekilecek tohumlar yabancı ot tohumu içermemeli ve sertifikalı olmalı.
» Çiftlik gübresi yanmış olmalıdır.
» Kullanılan alet ve ekipman temizliğine dikkat edilmelidir.
» Değişik bitkilerle ekim nöbeti uygulanmalıdır.

6.4.2. Mekanik ve Fiziksel Mücadele;
» Elle yolma,
» Tarlayı su altında bırakma,
» Çapalama,
» Solarizasyon ve malçlama,
» Toprak işleme,
» Yakma

6.4.3 Biyolojik Mücadele;
» Böceklerden yararlanma,
» Nematodlardan yararlanma.
» Patojenlerden (fungus, bakteri, virüs) yararlanma

6.4.4. Kimyasal Mücadele;
Yabancı otlarla mücadelede kullanılan ilaçlara herbisit denir. Kimyasal mücadele, hızlı sonuç alma,
uygulama kolaylığı ve düşük maliyeti olduğu için önemlidir. Herbisit bitki tarafından alınır, taşınır,
bağlanır, bitkide çeşitli reaksiyonları girer sonuç olarak yabancı otu öldürür.

6.4.4.1. Herbisitlerin Bitki Tarafından Alınması (Absorbsiyon)

Not: Herbisitler yaprağa ve toprağa olmak üzere iki şekilde uygulanır.
Herbisitler Uygulama Dönemine Göre 3’e Ayrılır;

a) Ekim ve Dikim Öncesi (Pre-Sowing, Pre-Planting) Uygulama; Herbisit kültür bitkisinden
ekiminden veya dikiminden önce toprağa uygulanmaktadır.

b) Çıkış Öncesi (Pre-emergence) Uygulama; Herbisit kültür bitkisinin ekim veya dikiminden
sonra fakat toprak yüzeyine çıkışından önce uygulanmaktadır.

c)Çıkış Sonrası (Post-emergence) Uygulama; Herbisit, kültür bitkisinin çimlenerek veya sürerek
toprak yüzeyine çıkışından sonra uygulanmaktadır.

6.4.4.2 Yabancı Otlarla Mücadelede Kullanılacak İlaçların Seçimi

a) Açık Alanlardaki Tek Yıllık Dar ve Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı; Ör. Glyphosate IPA SL 480 g/l, 300 cc/da nemli yerlerde 30 l,kuru yerlerde 40 l su ile karıştırılıp kullanılabilir.

b) Açık Alanlardaki Çok Yıllık Dar ve Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı; Ör. Glyphosate IPA SL 480 g/l, 600cc/da nemli yerlerde 30 l,kuru yerlerde 40 l su ile karıştırılıp kullanılabilir.

c) Çimlerdeki Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı; Çimler biçilmeden önce, çimler 7-8 cm boylandığında ve yabancı otlar 4-5 cm yapraklandığında Trı-Isopraponalamin-Pıcloram 390+102 g/l terkipli ilaç 100cc/da nemli yerlerde 30 l,kuru yerlerde 40 l su ile karıştırılıp uygulanır

Hakkında Admin

Blog Yazarı - Araştırmacı - Öğrenci

Bunları da Beğenebilirsin

Önemli Bilgilendirme

Anlaşmalı yönlendirme sitesine (asupload.com) teknik bir problemden dolayı erişim sağlanamamaktadır. Problemi en kısa sürede çözmeye …

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.